Skriv til os på E-mail: ej@h-advokater.dk

Ring til os på tlf: 93 87 70 57

Erhverv

Jeg hjælper dig igennem det hele

Ejeraftaler

Enterpriseret

Forpagtningsaftaler

Generationsskifte

Stiftelse af selskab

Lejeret

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af fast ejendom

Retssager og tvistløsning

Kontrakter og forretningsbetingelser

Ansættelsesret

Har du ansatte i din virksomhed eller skal du til ansætte? Så kan jeg hjælpe dig med udarbejdelse eller gennemgang af dine ansættelsesaftaler, uanset om der er tale om funktionæransættelse eller andet. Jeg har også erfaring med at føre ansættelsesretlige sager, så har du en tvist med en ansat, kan jeg også bistå dig med det.

Ejeraftaler

Er I flere ejere af en virksomhed? Og har I overvejet hvad der skal ske, hvis en af jer vil ud af virksomheden eller hvis I bliver uenige? Her kan en ejeraftale hjælpe jer. Formålet med at indgå en ejeraftale er at få reguleret de vilkår, der skal gælde mellem jer. Det kan være bestemmelser om køberet og salgspligt i bestemte situationer. Det er også muligt at tage højde for hvad der skal ske, hvis en ejer dør eller bliver skilt. Ejeraftaler er relevante at overveje uanset selskabsformen, bare I er flere ejere. Overvejer I at få lavet en ejeraftale, så kontakt mig for en drøftelse og et uforpligtende tilbud.

Enterpriseret

Er du bygherre eller entreprenør og har du et byggeri, der er kørt af sporet? Eller vil du gerne sikre dig bedst muligt, hvis det skulle gå så galt? Så kan jeg hjælpe dig. Jeg har erfaring med gennemgang og udarbejdelse af entrepriseaftaler, og jeg kan dig med at komme rundt om alle de juridiske faldgruber. Jeg kan også føre din retssag eller voldgiftssag. Kontakt mig gerne for en indledende og uforpligtende drøftelse.

Forpagtningsaftaler

Ejer du en forretning, som du ikke selv længere kan eller vil drive, så kan det være en mulighed at bortforpagte den. Det kan også være, at du ønsker at drive en forretning, men ikke vil foretage større investeringer i lokaler mv. Så kan forpagtning være en løsning. Jeg gennemgår gerne forpagtningsaftaler eller udarbejder en aftale, der svarer til dit behov. Kontakt mig for at høre nærmere om mulighederne.

Generationsskifte

Ejer du en virksomhed og overvejer, om du skal trappe ned eller gå på pension, så kunne et generationsskifte måske være en mulighed. Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige skatteregler i forbindelse med generationsskifter og det er derfor ikke ligegyldigt, hvordan det kan gribes an. Der er samtidig også mange praktiske forhold, der skal på plads. Der skal måske overdrages fast ejendom eller skaffes finansiering. Det vil også være en god idé at komme i gang i god tid. Jeg kan hjælpe dig med dit generationsskifte, gerne i samarbejde med din revisor, og du er meget velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere om mulighederne.

Kontrakter og forretningsbetingelser

– En mundtlig aftale er tit ikke det papir værd, den ikke er skrevet på. Det er derfor en rigtig god idé at få skrevet ned, hvad du har aftalt med din leverandør eller kunde. Her kan jeg hjælpe med at få udarbejdet en kontrakt, der er klar og tydelig og som får taget hånd om de relevante problemstillinger. En klar og tydelig aftale på skrift kan sikre, at du ikke kommer i en situation, hvor en langvarig og dyr retssag er den eneste løsning, og hvor forholdet til kunden eller leverandøren bliver ødelagt.

– Afhængigt af hvilke varer og/eller ydelser din virksomhed leverer og til hvem, er det måske ikke hensigtsmæssigt at skulle udarbejde en skriftlig aftale, hver gang man afgiver eller modtager en forespørgsel. Samtidig er det, der følger af dansk rets almindelige regler, måske ikke det mest hensigtsmæssige for lige netop din virksomhed. For mange virksomheder kan det derfor være nyttigt at få udarbejdet nogle forretningsbetingelser, som kan anvendes som standard for virksomhedens aftaler. Kontakt mig uforpligtende og hør om dette kunne være noget for din virksomhed.

Køb og salg af fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom i erhvervsøjemed kan ofte være kompliceret affære. Er der f.eks. lejere i en beboelsesejendom, kan der være tilbudspligt efter lejeloven eller andre lejeretlige forhold, der gør sig gældende. Er der tale om en ejendom, der skal anvendes til produktion, lager eller salg, er der også en lang række faktorer, der kan have betydning for, om ejendommen kan anvendes til det påtænkte formål. Derfor er det en god idé at kontakte din advokat, hvis du går med planer om at købe eller sælge fast ejendom.

Køb og salg af virksomhed

Går du med planer om at sælge din virksomhed eller påtænker du at købe en, så er der en lang række forhold du skal være opmærksom på. Jeg kan f.eks. være behjælpelig med undersøgelse af de juridiske forhold omkring virksomheden, udarbejdelse af overdragelsesaftalen, overdragelse af fast ejendom i forbindelse med handlen og rådgive omkring de skattemæssige forhold.

Lejeret

Udlejer du beboelseslejligheder, skal du være opmærksom på lejelovgivningens mange faldgruber. Jeg kan hjælpe dig med at gennemgå dine lejekontrakter eller udarbejde lejekontrakter for dig. Jeg kan også bistå dig, hvis din lejer holder op med at betale husleje, chikanerer dig, vanrøgter lejligheden eller lignende.

Udlejer eller lejer du et erhvervslejemål, kan jeg hjælpe dig med gennemgang eller udarbejdelse af en erhvervslejekontrakt. Jeg kan også hjælpe hvis du får en tvist med din lejer eller udlejer.

Retssager og tvistløsning

Har du en tvist, der er gået så meget i hårdknude, at du ikke selv kan få den løst, kan jeg hjælpe dig. Det kan være til at få forhandlet et forlig på plads eller hjælp til at finde alternative tvistløsningsformer som f.eks. mediation eller retsmægling. Kan sagen ikke løses på anden vis, fører jeg også gerne en retssag for dig. Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende vurdering af din sag.

Stiftelse af selskab

Ønsker du at starte en virksomhed og ønsker at begrænse din hæftelse, kan jeg hjælpe dig med at stifte et anparts- eller aktieselskab. Hvis du allerede driver en virksomhed som en enkeltmandsvirksomhed eller som interessentskab, kan jeg bistå med omdannelse til et anparts- eller aktieselskab, og herunder også rådgive dig om de skattemæssige forhold ved omdannelsen.

Skal du til at udvide ejerkredsen i din enkeltmandsvirksomhed, eller er I flere der ønsker at starte en virksomhed sammen og ønsker at gøre det som interessentskab, kan jeg hjælpe med at udarbejde en interessentskabskontrakt.

KONTAKT MIG HER